C.E.F. Weyse

Komponist og organist Christoph Ernst Friedrich Weyse var en af den  danske guldalders store figurer. Han blev født i Altona, Tyskland i 1774  Han skrev musik til tekster af folk som B.S.Ingemann, N.F.S. Grundtvig og Oehlenschläger. Blandt de mest kendte sange er 'Den signede dag' (1836), 'Det er saa yndigt at følges ad' (1833) og 'I østen stiger solen op' (1837). 

Weyse døde i 1842. Han var så glad for Roskilde, at han ønskede at blive begravet i domkirkebyen. Det blev han også på Gråbrødre kirkegård. Han havde frabedt sig en massiv gravsten, men fik den største kolos man næsten kan tænke sig på sit gravsted.

H.C. Andersen havde mødtes flere gange med Weyse i Roskilde og efter Weyses død besøger Andersen gravstedet. I 1853 kan man så læse om Gråbrødre kirkegård i historien: "Et stykke perlesnor", der omhandler perlerne på vejen fra København til Korsør. I historien omtaler H.C. Andersen monumentet som; "En ringe Sten" og gravsteder som; "Den ringe Grav". I afsnittet står der:

"Kongegravenes By ved Hroars Væld, det gamle Roskilde, ligger for os. Kirkens slanke Taarnspir løfte sig over den lave By og spejle sig i lssefjorden. Een Grav kun ville vi her besøge, betragte den i Perlens Glar; det er ikke den mægtige Uniondronning Margrethes - nej, inde på Kirkegaarden, hvis hvide Mur vi tæt ved flyve forbi, er Graven, en ringe Sten er lagt over den, Orgelets Drot, den danske Romances Fornyer, hviler her. Melodier i vor Sjæl blev de gamle Sagn; vi fornam hvor: "de klare Bølger rulled", "der boede en Konge i Lejre". Roskilde, Kongegravenes By, i din Perle ville vi se på den ringe Grav, hvor i Stenen er hugget Lyren og navnet: "Weyse".

> Tilbage til top

>> Roskildes komponister

*

¤
¤
¤

¤
¤

ROCK OG POP
JAZZ
KLASSISK
FOLKEMUSIK
¤
¤