Lutspiller fra Christian 4. kapelorkester er muligvis Hans Nielsen. (Detalje fra loftsmaleri på Rosenborg)

HOFKOMPONIST HANS NIELSEN

Komponisten og musikeren Hans Nielsen er en af de fornemmeste repræsentanter for det musikmiljø, der udspillede sig omkring kongens hoforkester i renæsancetiden fra Christian den 3. til Christian den 4. Hans Nielsen tilhører den sene periode, idet han begyndte sin musikalske løbebane som sangerdreng i Christian den 4.’s Kapel. Han viste sig at være et så lovende talent, at kongen bekostede en studierejse til Italien, hvor han studerede hos den berømte Giovanni Gabrieli i Venedig. Måske kom han allerede dertil med sin læremester og foresatte Melchior Borchgrevinck i 1599.

I Venedig fik han udgivet en samling madrigaler, Il primo libro de madrigali (1606), under navnet Giovanni Fonteiio. Der var ingen, der kunne sige Hans Nielsen, så han oversatte altså sit navn til Giovanni Fonteio. Første del af navnet er godt nok Hans (eller Johannes) på italiensk , men Fonteio har intet med Nielsen at gøre. Det betyder derimod ”kilde” eller ”kildevæld”. Ud fra navnet har man antaget, at han måske kunne være fra Roskilde. For denne teori taler også, at Borchgrevinck var kannik ved Roskilde Domkirke og i en periode boede i byen. Han kan således have opdaget det unge musiktalent. Hvornår Hans var født vides ikke, ej heller hvornår han døde.

<< Roskildes komponister

*

¤
¤
¤

¤
¤

ROCK OG POP
JAZZ
KLASSISK
FOLKEMUSIK
¤
¤