Forside til til Borchgrevincks "Giardino Novo" med madrigaler indsamlet på studierejse i Italien, såvel som egne madrigaler. Udgivet i København 1606. Klik på billedet for en stor version.

> Mere om Borchgrevinck
> Roskildes komponister

HOFKOMPONIST MELCHIOR BROCHGREVINCK

Musiklivet ved de europæiske hoffer var internationalt i renæssancetiden. Christian 4.’s kapelmester var således nederlænderen Melchior Borchgrevinck. Han blev udnævnt i 1619 efter at have beklædt stillingen uformelt siden 1611. Udover sin sædvanlige løn blev Borchgrevinck belønnet med et kannikeembede med tilhørende gods, det rige Sct. Sigfreds præbende, ved Roskilde Domkirke. Kongemagten havde overtaget alt kirkegods efter reformationen, og nu blev det anvendt til pensioner og lønninger.

Nu skete der det, at Borchgrevinck blev afskediget i 1627 af sparegrunde (Trediveårskrigen!). Han blev så residerende kannik i Roskilde. Her indrettede han sig med sin kone Magdalene og deres store børneflok. Sønnerne kom til at gå i Roskilde Katedralskole. I dimittendlisterne er der 4 studenter, som efter al sandsynlighed er hans sønner: Christian og Augustus i 1628, Frederik i 1635 og Melchior i 1644. En stærkt handicappet søn kom siden til at bo på Duebrødre Kloster. Borchgrevincks griskhed fornægtede sig ikke i denne periode. 1631 kom der klager over kraftig hugst i Trønninge Skov, der hørte til Borchgrevincks kannikkegods. Samme år fik han imidlertid sit gamle embede som kongens kapelmester igen, men han døde allerede den 20. november 1632.

*

¤
¤
¤

¤
¤

ROCK OG POP
JAZZ
KLASSISK
FOLKEMUSIK
¤
¤