Johs. Billesbølle 1887-1982

-> Portræt: Billesbølle
-> Musikkorpset
-> Musikpædagogen
-> Kompositioner
-> Download musikken

-> Roskildes komponister

 

Musikpædagogen

Johannes E. Billesbølle, trompetisten, der blev kendt med sine kompositioner i 30'ernes Danmark, satte gennem mere end 60 år satte sit kraftige aftryk på Roskildes orkestre. Han opdrog en hel generation af Roskilde musikere og grundlage Roskilde Garden.

Tekst: cand. mag. Birgit Dall Kierkegaard

Som pædagog var Billesbølle meget afholdt og dygtig – det vidner de mange elever om, og nogle af dem blev senere fremtrædende musikere på den danske musikscene. Blandt andre kan nævnes Henrik Sachsenskjold, der blev professor og en anerkendt violinist, Poul Birkelund, der blev solofløjtenist i Radiosymfoniorkesteret, Helvig Larsen, der i en lang årrække var organist ved Roskilde Domkirke, og pianisten Finn Loving.

Birkelund har fremhævet den måde, Billesbølle tog sig af eleverne på. For eksempel blev spisefrikvarteret hver lørdag forlænget med 10 minutter, for at skolens orkester kunne spille i skolegården, og næstsidste nummer var altid en af samtidens populære melodier arrangeret til orkesteret af Billesbølle selv.

Leg musikken ind
Billesbølle havde selv lært at spille under en streng lærer, og belært af den erfaring, var hans grundholdning, at strenghed ikke virker befordrende, når børn skal lære at spille. Derimod skal musikken leges ind i børnene, og det er gavnligt, hvis de kan hjælpe hinanden i denne proces. Af samme grund dyrkede han heller ikke skalaer med børnene, men komponerede allerede i 1911 en march ”1911”, der udelukkende er opbygget af skalaer, og skalaerne blev dermed leget ind i børnene.
Han skældte aldrig eleverne ud eller straffede dem, men via sin autoritet fik de lært at spille. En tidligere elev har ment, at Billesbølles motto kunne have været Prøv med kærlighedens lange, stærke arm.

Marts 2007 / Cand. mag Birgit Dall Kierkegaard

¤
¤
¤

¤
¤

ROCK OG POP
JAZZ
KLASSISK
FOLKEMUSIK
¤
¤