Johs. Billesbølle 1887-1982

-> Portræt: Billesbølle
-> Musikkorpset
-> Musikpædagogen
-> Kompositioner
-> Download musikken

-> Roskildes komponister

 

Musikkorpset

Johannes E. Billesbølle, trompetisten, der blev kendt med sine kompositioner i 30'ernes Danmark kom til Roskilde i 1913 og satte gennem mere end 60 år satte sit kraftige aftryk på Roskildes orkestre.

Tekst: cand. mag. Birgit Dall Kierkegaard

Forårsaget af en omlægning af militæret i Danmark blev 8. regiment fra Århus overflyttet til Roskilde i 1913, og samtidig blev 7. regiments Musikkorps fra Fredericia lagt ind under 8. regiment. Dermed flyttede trompetist Billesbølle med sin familie til Roskilde

Kasernen på Helligkorsvej i Roskilde var knap færdig, da 8. regiment ankom 22.1.1913, men det lykkedes at gøre nogle barakker beboelige for de menige, mens officerer og underofficerer måtte finde overnatningsmuligheder andre steder i byen. Regimentet fik en fin modtagelse med bespisning på Jernbanehotellet, og det fremgår af beskrivelser i avisen, at mange unge piger var mødt op på stationen for at byde dem velkommen. Allerede næste dag spillede Musikkorpset foran Prindsen, og der gik ikke mange dage før den første koncert blev spillet på Torvet. Nu var Roskilde blevet en rigtig garnisionsby. Byens borgere kunne nu gå til musik, hvilket dækkede over at man ikke som nu trænges i en klump foran scenen, men man promenerede frem og tilbage mens musikken spillede – måske også for at blive set. En journalist kommenterede deres nodestativer i forbindelse med en af deres første koncerter i Roskilde som et hæsligt apparat. På billedet herunder ser det da heller ud som om, det er lige til at flytte rundt med.

En af korpsets pligter var, en gang om ugen, at spille uden for nogle af de højere rangerende officerers private bopæl. En af dem boede i Bondetinget, hvor tubaspilleren ”Mikkel horn” i 1923 kom galt af sted. Under afspilningen af et nummer spillede han meget kraftigt, men pludselig gav det et lille smæld i instrumentet, og der kom ikke en lyd. Musikeren forsøgte at få lyd i instrumentet igen ved at blæse meget kraftigt, og igen lød der et smæld, hvorved tonen kom så kraftigt tilbage, at en rude i oberstens hus sprang. Stille kom det fra ”Mikkel horn”: ”Det var min skrå, der sad fast i instrumentet” – og nu sad den i panden på oberstens kone, der havde kigget på underholdningen.

Billesbølle selv var i lang tid hornblæser for en oberst, og det indebar blandt andet, at han under militærøvelser skulle styrte efter obersten, der var til hest og sommetider i galop. Det syntes Billesbølle var anstrengende – så var der ikke megen energi tilbage til morskab om aftenen.

Marts 2007 / Cand. mag Birgit Dall Kierkegaard

¤
¤
¤

¤
¤

ROCK OG POP
JAZZ
KLASSISK
FOLKEMUSIK
¤
¤