Johs. Billesbølle 1887-1982

-> Portræt: Billesbølle
-> Musikkorpset
-> Musikpædagogen
-> Kompositioner
-> Download musikken

-> Roskildes komponister

 

Johannes E. Billesbølle - komponist og 'musikpædagog'

Trompetisten, der blev kendt med sine kompositioner i 30'ernes Danmark og gennem mere end 60 år satte sit kraftige aftryk på Roskildes orkestre. Han opdrog en hel generation af Roskilde musikere og grundlage Roskilde Garden.

Tekst: cand. mag. Birgit Dall Kierkegaard

Johannes Billesbølle har haft en stor andel i opbygningen af det alsidige musikliv, der i dag eksisterer i Roskilde og omegn. Han blev født i Fredericia i 1887, og hans familie var meget engageret i det lokale musikliv. Hans far, der var post, havde samlet sit eget danse- og underholdningsorkester, og en bror blev musikdirektør i Fredericia.
Som 16-årig blev Johannes optaget i 7. regiments Musikkorps i Fredericia, hvor han begyndte som ”bækkenslager”, men han lærte hurtigt at spille kornet samt andre så forskellige instrumenter som klaver, violin og klarinet. Hans favorit var dog Eb-kornetten. Fra 1911 underviste han – sideløbende med sit arbejde i Musikkorpset – drengene i FDF-orkesteret i Fredericia.

8. regiment i Roskilde
Forårsaget af en omlægning af militæret i Danmark blev 8. regiment fra Århus overflyttet til Roskilde i 1913, og samtidig blev 7. regiments Musikkorps fra Fredericia lagt ind under 8. regiment. Dermed flyttede Billesbølle med sin familie til Roskilde, hvor han kom til at bo resten af livet.
Musikkorpset satte meget hurtigt sit præg på bybilledet, idet det allerede to dage efter deres ankomst blev annonceret i Roskilde Tidende, at de på faste ugedage ville spille på Rådhustorvet, foran Prindsen, ved Jernbanehotellet og ved kasernen.

Orkesterlederen
Udover de mange pligter som medlem af Musikkorpset underviste han også og ledede flere af byens skoleorkestre samt horn -, harmoni- og salonorkestre. Blandt andre dirigerede han Roskilde Realskoles Orkester, der senere blev til Borgervæbningen og i dag eksisterer som Roskilde Garden. Han var en afholdt musikpædagog og forstod at lege musikken ind i eleverne, så på det punkt var han meget moderne. Selv spillede han også i et spillemandsorkester, ligesom han også havde tid til at komponere musik både til undervisningsbrug og større værker for messingblæsere. Nogle af værkerne spilles stadig.

Musikdirektør
I begyndelsen af -30’erne blev han Roskildes musikdirektør, og efter at de militære musikkorps – med undtagelse af Livgarden – blev nedlagt i 1932 beskæftigede Billesbølle sig udelukkende med det civile musikliv i Roskilde.
Familien byggede hus, ”Billesgave”, på Kamstrupsti nr. 10 på en grund, Billesbølle havde købt i 1925 for 1000 kr. Han brugte meget af sin fritid i haven men havde også en lille motorbåd, ”Fie”, liggende i Roskilde havn. Den brugte han blandt andet til at tage på jagt med vennerne på Roskilde Fjord. Som 80-årig trak Billesbølle sig helt tilbage fra musiklivet – han spillede ikke engang mere selv, for han mente, at når musikken først er lagt på hylden, er den væk for altid. En grammofon ville han ikke eje, for det var blot en mekanisk gengivelse af musikken, som han intet havde til overs for. Den levende musik var for ham det eneste, der havde værdi.
Blandt sine kolleger og elever gik han altid for at være i godt humør og meget hjælpsom. Han var en beskeden mand, hvis store interesse var at udbrede musikkens glæder og give eleverne en musisk opdragelse.
Billesbølle levede sine sidste år på Himmelev Plejehjem, hvor han døde i 1982. Han ligger begravet på Østre Kirkegård.

Marts 2007 / Cand. mag Birgit Dall Kierkegaard

¤
¤
¤

¤
¤

ROCK OG POP
JAZZ
KLASSISK
FOLKEMUSIK
¤
¤