Stadsmusikanten

I købstæderne havde man allerede i renæssancetiden fastansatte stadsmusikanter, der leverede underholdningsmusik til borgerskabet i byerne og almuen i de omkringliggende landsbyer. Det var magistraten (bystyret), der ansatte stadsmusikanten. Mester havde mange pligter. Han skulle betjene bystyret med musik. Han var også knyttet til kirkemusikken, bl. a. som koralblæser. Endelig havde han monopol på at levere musik til private gilder.

Den første folketælling i Danmark blev foretaget i 1787. I tællingen for Roskilde Købstad finder vi i Munkebro stadsmusikanten og hele hans husstand. Den bestod af mester selv, Sivert Hansen Ditlevsen på 38 år og hans kone Lovise Hansdatter på 30 år, samt sønnerne, Hans på 6 år og Jacob på 2 år. Til husstanden hørte desuden musikantersvenden Frederik Westermann på 42 år og læredrengene Anders Ibsen på 25 år, Kristen Hamer på 20 år og nybegynderen Erik Jonassen på 14 år. Endelig var der en tjenestepigen Sidse Hansdatter på 26 år. I et ældre skattemandtal fra 1753 figurerer Sivert Ditlevsens far, Hans Ditlevsen, som stadsmusikant i Roskilde, bosiddende i Skomagergade.

Den sidste stadsmusikant i Roskilde var Søren Christian Sørensen født 22. juni 1808 som søn af stadsmusikantsvend Niels Sørensen, Roskilde. Søren Chr. Sørensen blev ansat som stadsmusikant i begyndelsen af 1830’erne. Han var også lærer og dirigent for Roskilde Borgervæbnings kor og orkester, ligesom han stod for koralblæsning fra Roskilde domkirkes tårne ved højtiderne. Embedet blev ophævet omkring 1866, og monopolet ophævedes herved. Sørensens søn Theodor og sønnesøn Christian fortsatte i den gamle mesters fodspor som musikdirektører, nu i konkurrence med andre.

< Klassisk musik

*

¤
¤
¤

¤
¤

ROCK OG POP
JAZZ
KLASSISK
FOLKEMUSIK
¤
¤