> Orgelkomponisterne
> Roskildes Organister
> Klassisk musik

Raphaëlis-orglet

Roskilde Domkirkes orgel benævnes ofte Raphaelis-orglet efter den nederlandske orgelbygger Herman Raphaelis, der byggede et nyt orgel til domkirken i 1555. Det nye orgel blev bygget på fundamentet af et ældre orgel, der går helt tilbage til 1400-tallet. Men der har med al sandsynlighed været et orgel i kirken allerede fra 1200-tallet da kirken stod færdig.   

Orgelet er siden Raphaëlis tid blevet ombygget adskillige gange, så det i dag kun er få dele, der er oprindelige. Allerede i 1600-tallet blev det fine renæssanceorgel voldsomt ombygget og udvidet.

Den berømteste domorganist, der har betjent det gamle instrument, var Hans Matthison–Hansen. Netop som han blev ansat i 1832 iværksattes en større ombygning ved orgelbyggerfirmaet Marcussen og Reuter i Åbenrå, der ændrede drastisk på det gamle instrument, sikkert for at gøre det mere egnet til at spille romantisk musik. Denne ombygning må også Weyse have fulgt, da han  jævnligt spillede på orglet, når han besøgte venner i Roskilde.

I 1926 afsluttedes en såkaldt historisk restaurering på anbefaling af organisten og tropelægen Albert Schweitzer, hvor man bevarede så mange af de gamle piber, som overhovedet muligt. Orglet betjentes nu af domorganist Camillo Carlsen ansat 1913 til 1946, hvor den tidligere domkantor Emilius Bangert tiltrådte som organist. I Bangerts tid blev orglet ombygget i 1950’erne, da det var i fare for at styrte ned. Da man åbnede gulvet under orglet fandt man en mængde genstande, blandt andet gamle orgeldele og breve. Orglet blev genindviet ved en festkoncert i 1957, der samtidig var den nytiltrådte domorganist Helvig Larsens præsentationskoncert. Sidste større restaurering fandt sted i årene 1988-91, hvor orglet førtes tilbage til den tilstand, det havde haft før 1833. Firmaet var igen Marcussen i Åbenrå.

*

¤
¤
¤

¤
¤

ROCK OG POP
JAZZ
KLASSISK
FOLKEMUSIK
¤
¤