*

Roskilde-Passionen

Siden oldkirkens dage har man i ugen op til påske opført Kristi lidelseshistorie som et slags syngespil. Opførelsen var en blanding af soloer og korsang. Fra Roskilde Domkirke har man bevaret en Johannes-passion fra 1673. Under ledelse af domkirkens domkantor eller kordegn har udvalgte elever fra Roskilde Katedralskole opført lidelseshistorien, som den beskrives i Johannes evangelium.

Når vi i det hele taget har bevaret det gamle passionsspil, skyldes det en emsig, pietistisk præst ved domkirken, H. Jacobsen Buch, der forargedes over dette levn fra katolsk tid. Han fattede derfor pennen den 1. marts 1736 og skrev til kongen via sin foresatte, Sjællands biskop C. W. Worm, for at foreslå, at denne skik blev erstattet af en opbyggelig prædiken.

Roskildes biskop tog straks fat på sagen og indhentede en udgave af passionen og en udtalelse fra rektor ved katedralskolen. Biskoppen skrev derpå en indstilling til kongen, dateret 31. marts 1736. Han kunne ikke se, at der var tale om et levn af ”karrnevalsforretninger”, men snarere en tradition, der var egnet til at ”opvække Andagt i Tilhørernes Hierter”.

Den stærkt pietistiske kong Christian den 6. valgte at sidde biskoppens råd overhørig og følge pastor Buchs råd og afskaffe den gamle skik generelt. I stedet for et spændende syngespil fik menigheden en kedelig prædiken af en medtjener.

Og det tilsendte eksemplar af Roskilde-passionen røg i Rigsarkivet, hvorfor vi kender til det i dag.

< Klassisk musik

*

¤
¤
¤

¤
¤

ROCK OG POP
JAZZ
KLASSISK
FOLKEMUSIK
¤
¤