Det middelalderlige Helligtrekongers kapel. Klik på billederne for stor størrelse

Musik i middelalderen

En af hovedkilderne til middelalderens musikliv er de samtidige kalkmalerier. Et af de allerbedste eksempler herpå er kalkmalerierne i Helligtrekongers Kapel i Roskilde Domkirke. Efter dragtmoderne at dømme er malerierne udført i tiden op til 1450 – dog senest 1464, da kapellet blev indviet. Billederne af de middelalderlige musikinstrumenter findes på de fire kapper imod syd i hvælvingsfagene. Her er der afbildet engle og en enkelt nar, der musicerer på diverse af tidens strenge- og blæserinstrumenter.

Vil man se de rigtige instrumenter fra middelalderen kan man aflægge besøg i Roskilde Museums middelalderafdeling, hvor der er udstillet benfløjter (datidens blokfløjter), mundharper og en håndklokke – alle fundet ved arkæologiske udgravninger i byen. På en kakkel fundet ved Ting- og Arresthuset kan man se et strengeinstrument: en lut, der trakteres af en kvinde i renæssancedragt, så nu er vi oppe i 1500-tallet, men instrumentet har allerede været kendt i middelalderen.

De ældst kendte noder er visestumpen: Drømte mig en drøm i nat, der i mange år blev anvendt som pausesignal i Danmarks Radio. Noderne står skrevet i kanten af et middelalderligt dokument med et helt andet indhold, øjensynligt tilføjet af en skriverkarl, der kedede sig.

<< Klassisk musik

*

¤
¤
¤

¤
¤

ROCK OG POP
JAZZ
KLASSISK
FOLKEMUSIK
¤
¤