Billlede af bog
"En almindelig Sangbog" bedre kendt som "Niels Jesperssøns Graduale"
Niels Jesperssøns Graduale - 1573

I Roskilde findes en stor samling rigtig gamle bøger der tilhører Sjællands Stiftbibliotek. En af de gamel bøger er et meget velholdt eksemplar af Niels Jesperssøns Graduale fra 1573.
Jesperssøns, såkaldte, graduale er en af reformationstidens stor sangbøger. Dens egentlige titel er:

En almindelig Sangbog
som Høybaarne første oc stormectige Herre
her Frederich den anden
Danmarctis Norgis oc Gottis Konning a.
haffuer ladet ordinere oc tilsammen scriffue paa Latine oc
Danske
at bruge i Kircherne
til desydermere Endrectighed udi Sang og Ceremonier
effter Ordinansens Lydelse.

Da Danmark overgik til protestantismen skulle der laves nye bøger i stedet for de katolske og, som de havde gjort i Luthers Tyskland, skulle bøgerne ikke være på latin, men på nationalsproget. Derfor er sangbogen på ”Latine oc Danske” den første på dansk til brug på almindelige søndage. Gradualen blev kopieret og brugt helt op i 1800-tallet.

< Klassisk musik

¤
¤
¤

¤
¤

ROCK OG POP
JAZZ
KLASSISK
FOLKEMUSIK
¤
¤