> Middelalderen
> Niels Jesperssøns Graduale
> Raphaëlis barokorgel
> Orgelkomponisterne
> Roskildepassionen
> Stadsmusikanten
> Regimentsmusikken
> Byparkkoncerterne
> Roskildes organister
> Roskildes Komponister

*

Klassisk musik i Roskilde

Siden middelalderen har Roskilde domkirke været garant for at man i Roskilde har haft adgang til musik på et højt niveau. Kirkens organist-embede kan dokumenteres helt tilbage til 1500-tallet.  Men den katolske kirke har altid gjort stor brug af musik, så musik har der med sikkerhed været siden domkirkens opførelse.

I senrenæssancen og barokken får Danmark deres første hofmusikere. Reformationen, protestantismens indførelse i Danmark, var et stort tilbageslag for domkirkebyen Roskilde. Byen havde vokset sig stor omkring domkirken, med dens netværk af institutioner og klostre, for ikke at tale om dens mange jordbesiddelser og rigdomme. Meget af dette overgik til Kronen. Til gengæld sørgede den nu rigere og stærkere konge for musikken. Frederik den II havde skabt et hoforkester, og med Christian den IVs kapelorkester nåede den danske hofmusik op i europæisk klasse. Orkestret bestod hovedsageligt af udenlandske navne, men enkelte danske var der også. To af kapelmusikerne var ansat som kannikker i Roskilde med tilhørende jordbesiddelser. De var samtidig komponister. Det var Melchior Borchgrevinck og Hans Nielsen.

Orgelet i Roskilde domkirke, bygget 1555 af orgelbygger Raphaëlis, har og har altid haft en central rolle i byens musikliv. Således blev  1800-tallets nationalkomponist nummer et, CEF. Weyse, meget begejstret for orgelet og spillede jævnligt på det, når han besøgte venner i Roskilde. Weyses tilknytning til Roskilde blev så tæt at han fik sit ønske om at blive begravet i byen opfyldt.

Siden har flere af de væsentligste komponister i Roskilde også været domorganister. Hans Mathisson-Hansen, Emilius Bangert, Camillo Carlsen var alle dygtige musikere og komponister. Især Mathisson-Hansen var et tilløbstykke. Der var eksempler på at man måtte indsætte ekstra tog fra København, når Mathisson-Hansen spillede.

I 1900-tallet tog den klassiske musik i Roskilde en ny vending. Hærens musikkorps flyttede fra Fredericia til Roskilde. Det betød et helt korps af uddannede musikere kom til byen og tog aktivt del i dens liv. De holdt offentlige koncerter jævnligt med et repetoire der strakte sig fra det militære over det folkelige til det bedste af den klassiske musik. De spillede ved alle større arrangementer og fester. De var også musikpædagoger, der havde som bijob at undervise byens ungdom. Så musikkorpset var en kraftig indsprøjtning til Roskildes musikliv. Selvom musikkorpset blev nedlagt i 30'erne sluttede dets betydning for byen ikke. Trompetisten Billesbølle blev i byen til sin død 1982 og blev en af de vigtigste enkelt personer i Roskildes musikliv. Billesbølle var udover at være en dygtig musiker også en dygtig komponist. Han gik aktivt ind i byens musikliv og dannede allerede inden musikkorpsets opløsning sit eget orkester. Indtil sin død var han aktiv i et utal af orkestre og var med til at uddanne en hel generation af Roskildemusikere.

¤
¤
¤

¤
¤

ROCK OG POP
JAZZ
KLASSISK
FOLKEMUSIK
¤
¤